Rakennus Puskala OY

Referenssit

Hotelli Kaarlen terassi

Kokkolan paras terassi!

Rakennus Puskala Oy
Ahjokuja 4, 67800 KOKKOLA
puh. ( 06 ) 822 40 00
GSM 0400 – 668 366